Betingelser

 • 1. Booking

  Du må være minst 18 år for å få booke hos FlySmarter.
  Sørg for at du er nøye med å oppgi korrekt navn. Navnet på samtlige reisende skal i bookingprosessen angis slik de staves i passet. Flybilletter er personlige, og det er ikke mulig å bytte navn. Flyselskapene tillater ikke at bokstaver endres i verken fornavn eller etternavn. Hvis feilaktig navn oppgis, betraktes bookingen som en avbestilling, og ved eventuell ny booking av korrekt navn kan ikke plasser og priser garanteres.
  Sørg for å angi korrekt e-postadresse. All kommunikasjon fra FlySmarter til deg skjer via oppgitt e-postadresse og/eller hjemmeside. Ved endring av e-postadresse melder du fra om dette til oss på support@flysmarter.no fra din nåværende oppgitte e-postadresse. Det er viktig at du kontrollerer at vår e-post til deg ikke blir sittende fast i spamfilteret ditt, ettersom all kommunikasjon fra oss skjer via e-post og/eller hjemmeside.

 • 2. Billettlevering

  Når FlySmarter har mottatt betaling, mailes/sendes reservasjonsnummer/flybilletter/betalingsbevis til deg senest påfølgende hverdag via e-post.
  Du som reisende er ansvarlig for at korrekt e-postadresse har blitt oppgitt.
  FlySmarter er ikke ansvarlig for bortkomne/tapte reisedokumenter. Har ikke reisedokumentet blitt tilsendt deg innen 3 hverdager, er det viktig å ta kontakt med FlySmarter omgående. FlySmarter tar da kontakt med flyselskapet og undersøker om det kan utstedes en ny flybillett. Dette gjøres da vanligvis på flyplassen direkte hos flyselskapet, og det tilkommer oftest en avgift som du som reisende må betale.

 • 3. Betaling

  Booking er bindende når vilkår for faktura eller delbetaling har blitt godkjent, eventuelt når betaling til FlySmarter har blitt gjort.
  Du kan betale med internettbank via Trustly, samt via faktura, delbetaling eller med kort.
  Vær oppmerksom på at for at bookingen skal være gyldig, må betaling skje innen den tiden som ble oppgitt i lenken du finner i ordrebekreftelsen.
  Hvis du velger å ikke tegne vår beskyttelse mot flyselskapskonkurs og FlySmarter blir erstatningspliktig som følge av din reklamasjon via betalings- eller kredittkort, forbeholder FlySmarter seg retten til å kreve tilbakebetaling fra deg.
  Hvis du har tegnet konkursbeskyttelse, men det kreves tilbakebetaling fra FlySmarter på grunn av kortreklamasjon, frigis retten til å benytte seg av konkursbeskyttelsen fra FlySmarter.

 • 4. Avbestilling og ombooking

  Før betaling er bestillinger mulig å avbestille uten kostnad.
  Hvis betalingen er mottatt og reservasjonsnummer/flybilletter/betalingsbevis er utskrevne, skal den reisende kontakte FlySmarter så snart som mulig ved avbestilling. Avbestilling innen avreise tas imot via e-post (support@flysmarter.no).
  Når FlySmarters kontor er stengt, skal den reisende kontakte flyselskapet på avreiseflyplassen.
  Har avbestillingsbeskyttelse blitt tegnet og betalt for, så vil ved avbestilling reglene for avbestillingsbeskyttelse gjengitt nedenfor, gjelde.
  Hvis ikke avbestillingsbeskyttelse har blitt tegnet, kan ikke tilbakebetaling gjennomføres.
  Muligheter for ombooking skjer i henhold til flyselskapets regler, og disse reglene for ombooking er vanligvis svært strenge, dvs. som oftest kan ikke ombooking gjennomføres.

  Ombooking av en tur må være ferdig før avreise av den opprinnelige flyreisen. Hvis en ombooking ikke utføres, vil du miste billetten som en reisende, og det kan ikke forekomme tilbakebetaling eller ombooking. Hvis flyselskapet tillater ombooking, i tillegg til gebyret som flyselskapet belaster, kommer vårt gebyr for denne endringen i tillegg.

 • 5. Avbestillingsbeskyttelse

  FlySmarter anbefaler deg som reiser å tegne FlySmarters avbestillingsbeskyttelse.

  Avbestillingsbeskyttelsen kan benyttes når du som reisende tvinges til å innstille reisen pga. at du eller en nærstående person rammes av alvorlig akutt sykdom, ulykke eller dødsfall i nær tilknytning til tidspunktet for reisens begynnelse. Med nærstående person menes ektefelle, samboer, søsken, slektninger i opp- eller nedstigende linje. Samboere må være registrert på samme adresse.

  Årsaken til innstillingen av reisen kan ikke være kjent ved det første bookingstilfellet. Avbestillingsbeskyttelsen dekker ikke psykiske lidelser, depresjon eller akutt forverring av eksisterende sykdom/kroniske plager under avbestillingsbeskyttelsens gyldighetstid. Avbestillingsbeskyttelsen omfattes ikke av sykdom, ulykker eller andre følger forårsaket av graviditet eller barnefødsel. Avbestillingsbeskyttelsen opphører å gjelde når reisen er påbegynt.

  Avbestillingsbeskyttelsen er kun gyldig hvis den er tegnet i forbindelse med det første bookingstilfellet og betaling er mottatt. Avbestillingsbeskyttelsen kan ikke tegnes separat etter at sluttbetaling har skjedd.

  Avbestilling skal skje til FlySmarter før avreise via e-post (support@flysmarter.no). Hvis FlySmarters kontor er stengt, skal avbestilling også skje direkte til transportøren (for eksempel flyselskap).

  FlySmarters legeattest, billetter og andre reisedokumenter skal snarest og senest være hos FlySmarter 10 dager etter avbestilling (FlySmarter AB /c/o AOB Travel AB, Bradgardsvagen 28, 236 32 Hollviken, Sweden). Legeattesten skal beskrive at sykdommen er akutt, hvilken sykdom det er snakk om og at reisen ikke kan gjennomføres. Legeattesten skal være stemplet og underskrevet av en lege virksom i Norge.

  Ved gruppereise utbetales ikke erstatning til medforsikrede. Med gruppereise menes mer enn 6 personer eller flere enn to familier som har booket reisen sammen.

  Premien for avbestillingsbeskyttelsen samt tilvalgsprodukter refunderes ikke. Ved tilbakebetaling beregnes en egenandel på 10 %, dog minst 200 kr per person.

  Tilbakebetaling skjer alltid til samme bank-, betalings- og kredittkort fra hvilket FlySmarter tidligere har mottatt din betaling.

  Avbestillingsbeskyttelsen dekker ikke kostnader hvor erstatning kan fås av forsikringsselskaper eller lignende.

  Høyeste erstatningsbeløp er 15 000 kroner per person og reise. Dog høyest 50 000 kr per familie. Premien for avbestillingsbeskyttelsen refunderes ikke under noen omstendigheter.

  Hent legeattest »

 • 6. FlySmarter ombookingsbare billetter

  Tjenesten må tegnes og betales samtidig som reisen bestilles, og kan ikke legges til i etterkant. Ombookingsproduktet er FlySmarters egen tjeneste og behøver ikke å bety at flybillettene er ombookingsbare hos flyselskapene.

  All ombooking med ombookingsproduktet må derfor foretas via vår kundeservice. Tjenesten er personlig og kan ikke overføres til andre.

  Ved ombooking må den reisende kontakte FlySmarters kundeservice via e-post. Ombookingen må foretas innenfor åpningstidene våre og minst 48 timer før opprinnelig avreise. Ved ombooking skal reisen være gjennomført innen ett år fra det opprinnelige bookingtilfellet. Vi vil ikke kunne håndtere ombookinger på kvelder, i helger eller på helligdager.

  Ingen ombooking er gjennomført før FlySmarter har bekreftet den via e-post. FlySmarter tar ikke ansvar for uteblitt ombooking på grunn av at den reisende ikke har fått kontakt med vår kundeservice.

  Ombookingsproduktet tillater ombooking av flyreisen forutsatt at det finnes plass. Hvis endringene medfører oppgradering til dyrere billetter står den reisende selv for denne kostnaden. Ombookingen kan kun gjøres med samme flyselskap som skulle ha utført den opprinnelige transporten.

  • Det er ikke mulig å endre reisemål, verken på ut- eller hjemreisen.
  • Ombookingsproduktet tillater ikke navneendringer eller navnkorrigeringer.
  • Flystrekningene må benyttes i den rekkefølgen de opprinnelig ble bestilt.
  • Det er ikke tillatt å oppgradere billetten til en høyere klasse på samme avgang.
  • Ombooking av billetten for en såkalt «stop over» er ikke tillatt.
  • Det er kun mulig å booke om reisen én gang. Når endringen er bekreftet, er ombookingsproduktet brukt opp.
  • Ombookingsproduktet tilbakebetales ikke dersom reisen avbookes.
  • Dersom endringen medfører at noen av de reisende ikke lengre har rett til spesialpris (f.eks. spedbarn) betaler reisende mellomlegget for den nye billetten.
  • FlySmarter tar ikke ansvar for informasjon om visum dersom reisen forlenges.
  • Ved ombooking må reisen være gjennomført innen ett år fra bestillingstidspunktet.
  • Den nye reisen kan ikke foretas innen 48 timer fra ombookingsforespørselen.
  • Ved ombooking har ikke FlySmarter ansvar for eventuelle tilleggstjenester som bagasje og plassreservering som er tegnet direkte med flyselskapet.
  • En billett som er bestilt med ombookingsproduktet tilbakebetales aldri ved avbestilling.
  • Hvis den reisende uteblir fra noen av strekningene, er ombookingsproduktet brukt opp.
 • 7. FlySmarter Protect

  FlySmarter anbefaler deg som reiser å tegne FlySmarters garanti der hvor den tilbys.

  • Garantien gjelder kun for rutefly.
  • Garantien er kun gyldig om den tegnes i forbindelse med første bookingtilfelle og betaling er mottatt.
  • Avbestilling/Avbooking må skje senest 3 timer før avreisetidspunkt.
  • Avbestilling/Avbooking må skje direkte til FlySmarter hverdager mellom 10-16 via support@flysmarter.no eller direkte til flyselskapet når FlySmarter har stengt. Skjer avbestilling til flyselskapet, må du få en gyldig, skriftlig avbestillingsbekreftelse fra flyselskapet for at FlySmarter Garanti skal være gyldig.
  • Premien for FlySmarter Garanti samt tilvalgsprodukter refunderes ikke. Ved tilbakebetaling beregnes en egenandel på 400 kr per person.
  • Høyeste erstatningsbeløp er 20 000 kr per person og reise. Dog høyest 50 000 kr per familie.
 • 8. Konkursbeskyttelse

  FlySmarter anbefaler deg som reiser å tegne FlySmarters konkursbeskyttelse. Konkursbeskyttelsen kan brukes når du som reisende tvinges til å innstille reise pga. flyselskapets konkurs. Med FlySmarters konkursbeskyttelse får du ved flyselskapskonkurs pengene tilbake eller ny likeverdig returreise hvis du allerede har påbegynt din reise i henhold til vilkårene nedenfor. Konkursbeskyttelsen er kun gyldig hvis den har blitt tegnet i forbindelse med det første bookingtilfellet og betalingen er mottatt. Konkursbeskyttelse kan ikke tegnes separat etter at sluttbetaling har skjedd. Premien for konkursbeskyttelsen refunderes ikke. Ved tilbakebetaling beregnes en egenandel på 10 %, dog minst 500 kr per person. Tilbakebetaling skjer alltid til samme bank-, betalings- og kredittkort fra hvilket FlySmarter tidligere har mottatt din betaling. Konkursbeskyttelsen dekker ikke kostnader hvor erstatning kan fås av forsikringsselskaper eller lignende. Høyeste erstatningsbeløp er 15 000 kroner per person og reise. Dog høyest 50 000 kr per familie. Beskyttelsen gjelder ikke for flyselskap som, når billetten ble booket og betalt for, er under foretaksrekonstruksjon, registrert under ”Kapittel 11” eller på en annen måte er insolvent eller erklært konkurs.

 • 9. Reisedokumenter

  Det er den reisendes ansvar å kontrollere samtlige reisedokumenter så snart som du har mottatt disse. Kontroller omgående navn, antall personer, avreisetidspunkter, destinasjon, pris etc. Kontakt FlySmarter omgående hvis du har oppdaget feil. Muntlige løfter gitt av salgspersonell som er av vekt for reisen, skal være skriftlig bekreftet for å kunne påberopes.

 • 10. Pass og visum

  Det er den reisendes ansvar å ha et gyldig pass, eventuelt gyldig visum/innreisetillatelse til samtlige land som skal besøkes under reisen, likeså transittvisum/visum/innreisetillatelse ved mellomlandinger. Særskilte regler kan gjelde ved reise for/med mindreårig. Hvis du er usikker på hvilke visumregler som gjelder, kontakt respektive lands ambassade/konsulat. Tenk også på at til enkelte land må passet være gyldig i minst 6 måneder etter hjemreisedatoen.

 • 11. Vaksinasjon

  Kontroller med lege eller vaksinasjonssenter i god tid før avreisen om vaksinasjon kreves for å gjennomføre reisen.

 • 12. Bagasje

  For eksakt informasjon om bagasje på din reise henviser vi til flyselskapets egne regler og bestemmelser som finnes å lese på respektive flyselskaps hjemmeside. På din flybillett skal det finnes oppgitt informasjon om maksvekt for innsjekket bagasje.

 • 13. Forsikringer

  Det er den reisendes ansvar å sørge for at han/hun har forsikringer ved reisen. Reiseforsikringer kan bookes hos FlySmarter. Vi samarbeider med Solid Insurance og anbefaler deres forsikring.

 • 14. Barn og ungdom

  Barn

  Barne- og spedbarnsrabatter tilbys av de fleste flyselskaper.

  Spedbarn 0-23 måneder får ikke eget sete men sitter i fanget til den voksne. Oppgi alltid spedbarnets alder ved hjemreise.

  Barn i alderen 2-11 år, vennligst oppgi alder ved avreise for å få barnerabatt. Bestiller du en enveisbillett + enveisbillett må barnet ditt være i alderen 2-11 år ved avreise på hver rute.

  Ungdomsbilletter

  For å reise med ungdomsbillett må du kunne fremvise gyldig ID-kort, pass eller lignende under hele reisen.

  Dersom du ønsker å bestille billett til et enslig barn (under 16 år) kan det være spesielle regler. Noen flyselskaper tillater ikke barn under 16 år å reise alene. Et skjema kreves vanligvis for at foresatte skal signere og sende inn til flyselskapet. Dette skjemaet finner du på hvert flyselskaps nettside. Sjekk alltid flyselskapets vilkår og betingelser før du bestiller billett for et enkelt barn.

 • 15. Flyplasskatter

  I prisen som betales for flyreiser, inngår flyplasskatter og avgifter. I visse land (fåtall) kan det tilkomme lokale avreiseskatter som betales av deg som reisende lokalt til dette landets luftfartsmyndighet.

 • 16. Fly

  FlySmarter selger rundturer med mindre det er bestilt enkeltbilletter. Det er ikke mulig å unngå å reise på ett segment og beholde de resterende segmentene. Dersom du ikke bruker et segment (såkalt «Noshow»), vil det resterende segmentet automatisk bli kansellert av flyselskapet. Ingen refusjon eller ombooking er da mulig. Dette inkluderer reise med fly, buss eller tog.

  Vælger du at booke multicity på vores hjemmeside, vil vi i enkelte tilfælde kombinere to eller flere enkeltrejser med samme eller forskellige flyselskaber. Det indebærer at du har to eller flere separate billetter og hver enkelt billet har sine egne regler. Ombokninger, tidstabelændringer eller andre ændringer af et af flyene påvirker ikke de resterende billetter, og reglerne for de resterende fly gælder fortsat. For eksempel, hvis en af flyene ændres eller annulleres er de andre flyselskaber eller rejsebureau ikke forpligtet til at tilbagebetale penge for resten af rejsen, eller tilbyde dig en ny rute.

 • 17. Hotell

  FlySmarter kommer til å gi deg betalingsbevis/reservasjonsnummer som skal tas med til hotellet.

 • 18. Bil

  FlySmarter har valgt å samarbeide med utvalgte bilutleiefirmaer. Disse bilutleiefirmaene har ansvaret for bilen. I visse land trenger man et internasjonalt førerkort. Kontroller hvilke regler som gjelder i det landet hvor du skal leie bilen.

 • 19. Reklamasjon

  Er det noe du ikke er fornøyd med under reisen din, skal du som reisende gi beskjed om dette på reisen slik at det finnes en mulighet for å løse dette direkte. Har du ikke har fått hjelp under reisen, og du fortsatt ikke er fornøyd, skal reklamasjoner sendes skriftlig til oss på FlySmarter omgående (FlySmarter AB /c/o AOB Travel AB, Bradgardsvagen 28, 236 32 Hollviken, Sweden).

 • 20. Tekniske feil

  FlySmarter reserverer seg for tekniske feil samt feilaktige priser. Har noe blitt feil, kontakter FlySmarter deg snarest mulig for så langt som mulig å finne en løsning.

 • 21. Øvrig informasjon

  Du har selv ansvaret for å kontrollere flytidene for både ut- og hjemreise regelmessig. Du kan alltid kontrollere din booking via den lenken som er vedlagt på din e-billett. Det er også mulig å kontrollere flytidene direkte med flyselskapet. FlySmarter tar ikke ansvar for å informere deg om gjeldende endringer i avgangstider eller innstilte fly. På https://www.tripcase.com/users/new finner du en rutetabell (du kan kun bruke A-Z samt 0-9).

  Vi anbefaler at du alltid tar kontakt med flyselskapet senest 72 timer før avreise for å bekrefte billetten din igjen. For sjekk-inn-tider, se respektive flyplass sin hjemmeside. Vi anbefaler at du er på plass i god tid før avreise.

  FlySmarter kan ikke ta ansvar for kostnader eller andre negative effekter som skyldes endrede avgangstider, endrede ankomsttider, endrede billettvilkår, overbookinger, innstilte fly, forsinkelser eller andre hendelser som ligger utenfor FlySmarters kontroll. Disse årsakene kan FlySmarter ikke påvirke, og kan dermed heller ikke ta noe ansvar. FlySmarter kan ikke holdes ansvarlig om det på eller i nærheten av reisemålet inntreffer miljøkatastrofer, krigshandlinger, streik eller andre inngripende hendelser som fører til at den planlagte reisen ikke kan gjennomføres. FlySmarter formidler utelukkende flyreiser og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle rutetidendringer eller innstilte fly.

  Hvis du ikke har valgt vår Servicepakke, løses eventuelle rutetidendringer direkte med respektive flyselskap.

  I de få tilfeller hvor flyselskapet tillater avbestilling på grunn av rutetidendringer eller innstilte fly, tilbakebetales hele summen for vedkommende billett minus et forvaltningshonorar på 395 kr per person. Vær oppmerksom på at mottatt betaling for ombooking og/eller tilvalgsprodukter ikke refunderes.

  Du finner informasjon om måltider om bord på din e-billett. Merk at visse flyselskaper oppgir for eksempel ”Frokost”, ”Lunsj” eller ”Middag” selv om mat kun finnes for salg om bord på flyet.

  FlySmarter tar ikke ansvar for transportkostnader mellom flyplasser, bagasjekostnader og sjekk-inn-avgifter som ikke inngår i billettprisen.

  Vi kan ikke håndtere rutiner rundt barn som reiser alene, og anbefaler deg derfor å ta kontakt med flyselskapet direkte for hele bookingen.

  Flyselskapet tilbyr gruppepriser for selskap på minst 10 reisende. Booker du flere enkeltbestillinger for en gruppe, risikerer du at flyselskapet avbestiller samtlige reisende. Vennligst kontakt oss for assistanse for booking av din gruppereise.

 • 22. Flyselskapets skadeansvar for passasjerer og deres bagasje.

  Klikk på lenke for å åpne dokument: Klikk her

 • 23. Personvernpolicyen (GDPR)

  Når du er i kontakt med FlySmarter, kan vi i den anledning få tilgang til og behandle personopplysningene dine. Vennligst se personvernpolicyen vår for ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine.. Klikk her.

 • 24. Automatisk innsjekking

  Med vårt innsjekkingsprodukt hjelper vi deg med å sjekke inn hos flyselskapet. Produktet må legges til minst 48 timer før avreise. Vi sender ut boardingkort senest 12 timer før avgang. I noen tilfeller må du gå til innsjekkingsskranken for å få boardingkortet ditt, det er den reisendes ansvar å sjekke informasjonen vi sender ut. Dersom boardingkort kun kan skaffes på flyplassen, er det den reisendes ansvar å være der i god tid før innsjekking stenger. Ingen refusjon av produktet gis dersom boardingkortet utleveres på flyplassen. Dersom boardingkort ikke er sendt ut innen 12 timer etter avgang, er det viktig å kontakte oss umiddelbart. Vi gjør alltid vårt beste for å få plass i henhold til forespørselen, noen ganger er det ikke mulig og vi vil velge en annen plass så nær forespørselen som mulig. Flygcity kan ikke garantere at hele partiet får seter ved siden av hverandre.

  Det er den reisendes ansvar å sjekke det respektive flyselskapets vilkår og betingelser for å fullføre flyvningen. Som reisebyrå tar vi ikke ansvar dersom du blir nektet ombordstigning fordi du ikke følger flyselskapets betingelser for reise.

  Det er kundens ansvar å gi oss korrekt informasjon når bestillingen foretas, dersom feil informasjon gis kan ombordstigning nektes, Flygcity tar ikke ansvar for disse konsekvensene.

  Noen ganger trenger vi mer informasjon for å kunne gjennomføre innsjekkingen, i de tilfellene er det viktig at den reisende svarer så raskt som mulig med den informasjonen. Hvis vi ikke mottar informasjonen i tide, vil vi ikke kunne fullføre innsjekkingen. Produktet refunderes ikke dersom vi ikke kan sjekke inn og hvis vi har bedt om mer informasjon i god tid før avreise.

 • 25. Import av frø, planter & plantedeler til Danmark

  Reiser du til Danmark fra et land utenfor EU, kan du ikke fritt ta med frø, planter og plantedeler, som er frukt, grønnsaker, avskårne blomster, grønne planter, frø, andre levende plantedeler og jord. Det er viktig at du setter deg inn i reglene slik at du lovlig kan importere de plantene du ønsker og ikke risikerer å importere noe som er ulovlig.

  Med reglene betyr det for eksempel at det ikke er mulig å ha en plante, en blomsterbukett eller litt frukt i bagasjen når du kommer til EU fra et land utenfor EU uten at disse er ledsaget av en plantehelse sertifikat.

  Les om reglene i Landbruksstyrelsens folder